Bài luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 12

Bài luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 12
5 (100%) 1 vote

Bài tập tiếng Anh dạng luyện viết mô tả về dân số của Hồ Chí Minh trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 12 tập 2 giúp các em ôn luyện kỹ năng viết tiếng Anh mỗi ngày.

Bài luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 12

Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change.

bai-luyen-viet-tieng-anh-lop-7-unit-12